eXtreme Games Manager 1.0.3.8 + Key, Quản lý bộ sưu tập Games của bạn

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
#1
Đáng lẻ post ở nơi khác.Nhưng đây là Box Games và mình nghĩ rất nhiều a e cần phần mềm như thế này nên Post tại đây!eXtreme Games Manager is probably the most advanced Electronic/Board Game collection manager around. It can import all Game Information from many specialized webistes. Just write the Game Title or Scan the Barcode!

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Key Features:

Organize your Video Games collection automatically, Just write the Title or Scan the Barcode!
Organize your Board Games collection , lWrite the Title and Search it on Web!
Download all data, images, trailers automatically from internet from many sources in many languages, including screenshots, guides, solutions etc...
Browse your Games Collection on screen with a powerful interface, with rich search options
Export all your collection in several format,
Learn how to use eXtreme Games Manager with a short and concise Video Tutorials, read our Quick Tour of XGM features and get support from our Forum


..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


eXtreme Games Manager Latest NEWS... [RSS Feeder. Copy the link to your RSS reader to stay tuned!]23 March 2012
eXtreme Games Manager 1.0.3.8

You can find the Shareware release in Download Section

Please write bugs and suggestions in the forum!

Release 1.0.3.8 (23 March 2012)
----------------------------------
->Fixed a bug in Thumbnail Zoom (Now save the setting)
->File Scanner now remember all setting
->File Scanner: Add Entries to Database now iss active only if there are games to add

Giới thiệu :

eXtreme Games Manager có thể giúp bạn sắp xếp các bộ sưu tập games nhanh và không có bất kỳ vấn đề. Dữ liệu cần thiết cho trò chơi có thể dễ dàng có được từ nhiều trang web chuyên đánh giá game cho tất cả các bạn cần là danh hiệu đầu vào của các trò chơi mà bạn muốn vào bộ sưu tập của bạn và tất cả các dữ liệu có thể được tìm thấy về nó sẽ được tải về của bạn thu thập cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, phần mềm này sẽ làm việc với máy quét mã thanh sau khi quét tất cả dữ liệu sẽ được thêm vào và lưu vào bộ sưu tập của bạn.


:mf:

[HIDE]Setup:

Mã:
http://www.binaryworks.it/files/extremegm1.0.3.8.exe
0r
Mã:
http://www.binaryworks.it/download.asp?file=extremegm1.0.3.8.exe
Yêu cầu cài thêm Dotnet.Các bạn nào chưa có thì tải tại :

32 Bit:Download: .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86) - Microsoft Download Center - Download Details
63 Bit: Download: .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x64) - Microsoft Download Center - Download Details

Và cái cuối cùng quan trọng nhất là:D

Keygen____Chị Ghost0bk__Share10s.Com.rar

Chú ý: Keygen này có giá trịị cho tất cả các phần mềm của hàng này.Bạn có thể vào trang chủ của họ để rõ


Mã:
http://www.binaryworks.it
[/HIDE]
 

Facebook Comment