Flash game - Tank in Action

#1


Dùng các phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển, dùng chuột để bắn
Mã:
Download: SWF & EXE
EXE - 5,87MB: https://www.4shared.com/file/aXCWUiv-fi/tankinaction.html
http://www.mediafire.com/file/j8yaty353a952aa/tankinaction.exe/file
https://drive.google.com/open?id=1ioAtaKeRS9sw09hWhk6ZTtS4RMseGds1
SWF - 2,49MB: https://www.4shared.com/document/240WEnvkee/tankinaction.html
http://www.mediafire.com/file/gipxi1e44yr713h/tankinaction.swf/file
https://drive.google.com/open?id=1M5-sGPHdhmKc81xK29ULRKfBCxvG00F1
+ Tặng thêm công cụ làm swf thành exe (swf-->exe tool) - zip - 3,57MB
https://www.4shared.com/zip/aaAethQNee/Swf2eXe_Latest.html
http://www.mediafire.com/file/lt4rxx94bnp4f5r/Swf2eXe_Latest.zip/file
https://drive.google.com/open?id=1o2kG4mFBS6F6K1Bt6tc7vHHglo6HXPLV
 

Facebook Comment