Tổng Hợp Tài Liệu, Giáo Trình, Bài Tập Microsoft Office 2007 - Smith.N Studio!

Love.Yuna

Nơi thuộc về nỗi nhớ !
#1
Tổng Hợp Tài Liệu, Giáo Trình, Bài Tập Microsoft Office 2007 - Smith.N Studio!


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/i/?04o901u9a4gbu3p"]MS Office 2007 Blue - Smith.N.jpg.png[/URL]


Microsoft đã quyết định thiết kế lại toàn bộ giao diện người dùng của Office 2007. Thay đổi đáng kể nhất phải nói đến đầu tiên là các lệnh trong bộ ứng dụng được thiết kế lại để xuất hiện thân thiện với người dùng hơn thay vì kiểu xuất hiện như trước đây - kiểu xuất hiện thân thiện với các nhà phát triển.

Bên cạnh đó Microsoft cũng thay đổi bộ mặt cho "thanh công cụ quick-launch". Giờ đây người sử dụng hoàn toàn có thể tùy biến để đưa những lệnh thường xuyên sử dụng nhất vào thanh công cụ này.


Các bạn download đầy đủ bộ tài liệu này theo link bên dưới!


Share Folder:
Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?67mtecq4ie3sg"]Tổng Hợp Tài Liệu, Giáo Trình, Bài Tập Microsoft Office 2007 - Smith.N Studio![/URL]
------------------


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/i/?f1528nt2o4j4l9e"]Trainning PowerPoint 2007 - Smith.N.JPG[/URL]


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?8n92da0b3zw6vd7"]Trainning PowerPoint 2007 - Smith.N.rar[/URL]
------------------


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/i/?5bovclvjq2ldrmm"]Training Word 2007 - Smith.N.JPG[/URL]


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?blj2pt71ubr8z8j"]Training Word 2007 - Smith.N.rar[/URL]
------------------


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/i/?79bdmf16gxh2ssk"]Training Outlook 2007 - Smith.N.JPG[/URL]


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?mg43l7yiryiaaft"]Training Outlook 2007 - Smith.N.rar[/URL]
------------------


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/i/?fsfllqffuxoc81r"]Training Excel 2007 - Smith.N.JPG[/URL]


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?guhbm66r53w3bt3"]Training Excel 2007 - Smith.N.rar[/URL]
------------------

Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?pdaqag9puruapap"]Tai Lieu MS PowerPoint 2007 - Smith.N.rar[/URL]
------------------


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/i/?v4gcl0j0kz6bjf6"]MS Project 2007 - Smith.N.JPG[/URL]


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?nu6ud6j5k14p5uz"]Tai Lieu Microsoft Project 2007 - Smith.N.rar[/URL]
------------------


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!
Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/i/?nf7xpc17h4vxq40"]Learn Office 2007 - Smith.N.jpg[/URL]


Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?ziwtxrtznnq"]Giao trinh PowerPoint 2007 - $mih.N.rar[/URL]
Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?ue6n3eshaezcpl0"]Giao Trinh Access 2007 K47DH CNTT - Smith.N.rar[/URL]
Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?uc13dit5ukj6fck"]Cam Nang Wold 2007 - Smith.N.rar[/URL]
Mã:
[URL="http://www.mediafire.com/?ufcbcnbob6matxh"]Bo Tai Lieu Microsoft Excel 2007 - Smith.N.rar[/URL]
------------------

Smith Nguyen Studio!
 

Facebook Comment