Tự thiến để luyện bí kíp võ công

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
#1


Tự thiến để luyện bí kíp võ công

Đang lang thang khắp nơi để nhặt lá, đá ống bơ thì một chàng nọ thấy cuốn bí kíp võ công trong một hốc cây. Mừng rỡ, anh ta mang cuốn sách về nhà và đọc.

Trang 1 : Miêu tả về võ công, nói rằng cuốn bí kíp có thể giúp người học hô mưa gọi gió, độc bộ thiên hạ, đạt tới cảnh giới cao của võ học.

Trang 2 : Cần phải tự cung hình mới có thể luyện.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Anh ta hạ quyết tâm vung đao để cắt của quý.

Xong việc anh nén đau đọc tiếp bí kíp.

Trang 3 : Không tự cung cũng không sao.

Anh ta nổi điên, đốt ngay cuốn bí kíp.

Khi sách cháy gần hết, trang cuối của cuốn bí kíp bay ra. Anh ta nhìn và thấy dòng chữ: Nếu đã tự thiến thì sau khi luyện thành bí kíp của quý sẽ mọc lại.​
 

Facebook Comment