Trích toàn bộ ảnh trong 40 định dạng file tài liệu

kuembmt

Moderator
Thành viên BQT
#1
Phần mềm miễn phí Office Image Extraction Wizard đặc biệt hữu ích khi bạn cần trích xuất nhanh toàn bộ ảnh trong nội dung file tài liệu nào đó. Ngoài 17 định dạng file của Microsoft Word (doc, dot, docx, docm, dotm, dotx), Excel (xlsx, xlsm, xltm, xltx) và Powerpoint (ppt, pot, pps, pptx, ppsm, potm, potx, pptm, ppsx, sldm), Office Image Extraction Wizard còn có thể trích xuất toàn bộ ảnh trong file của chương trình văn phòng nguồn mở OpenOffice Writer (odt, ott), OpenOffice Impress (odp, otp), OpenOffice Calc (ods, ots), OpenOffice Draw (odg, otg), NeoOffice Text (sxw, stw), NeoOffice Presentation (sxi, sti) và NeoOffice Spreadsheet (sxc, stc); ứng dụng soạn văn bản và bảng tính trên Mac OS X là Pages (pages, template) và Numbers (numbers, template); file ebook Electronic Publication Books (epub) và Comic Book Archive (cbz).

Tuy bạn có thể lưu tài liệu Microsoft Office dưới dạng trang web (Web Page) để trích toàn bộ ảnh song dù sao sử dụng Office Image Extraction Wizard cũng tiện hơn.

Trên hộp thoại chào mừng xuất hiện sau khi khởi động Office Image Extraction Wizard, bạn bấm Next.


Chuyển sang hộp thoại Input & Output, bạn bấm biểu tượng dưới hộp Document và tìm chọn file tài liệu hoặc ebook muốn trích toàn bộ ảnh.

Lưu ý: Mỗi lần Office Image Extraction Wizard (bản miền phí) chỉ hỗ trợ trích toàn bộ ảnh trong một file duy nhất và tên file không được có dấu tiếng Việt.

Tiếp theo, bạn bấm biểu tượng dưới hộp Output và chọn thư mục lưu tất cả ảnh trích ra từ file.

Nếu muốn tạo thư mục con chứa ảnh (cùng tên với file gốc) trong thư mục cha vừa chọn, bạn đánh dấu Create a folder here.

Xong, bạn bấm nút Next để Office Image Extraction Wizard bắt đầu trích ảnh.


Lúc hoàn tất, bạn có thể nhấp liên kết Click here to open destination folder để truy xuất đến thư mục chứa tất cả ảnh vừa trích khỏi file tài liệu hoặc ebook.


:dl:
 

Facebook Comment