Video bài giảng dự án Web tiếng việt - 1 link google driver

#1
Mình sưu tầm được video bài giảng tiếng việt 5 dự án Website cho anh em nào đang đi theo mạng lập trình web của học viện Unica
  • Dự án 1: kỹ năng cắt HTML/CSS từ file PSD
  • Dự án 2: kỹ năng lập trình responsive & hiệu ứng 3D của CSS3
  • Dự án 3: kỹ năng lập trình JQuery, drag and drop & animation trên web
  • Dự án 4: kỹ năng về thiết kế CSDL MySQL và lập trình PHP theo mô hình MVC
  • Dự án 5: kỹ năng về sử dụng framework trong lập trình PHP để xây dựng ứng dụng webDownload Here
(Mình có rút gọn link, file *.rar add recovery = 9)
Nguồn : Học viện Unica
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment